Kategorie: Školní vzdělávací program

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - 2007

Zaměření školy

Škola má některá specifika a klade důraz na některé oblasti výchovy a vzdělávání, které ji odlišují od ostatních škol a tím dochází k její profilaci. Škola je zaměřena na:

všestranný harmonický rozvoj žáka

 • chceme stejnou péči věnovat všem žákům
 • chceme klást důraz na všeobecné a rovné vzdělání pro všechny, neboť pro úspěšný rozvoj dítěte má velký význam život v populačně přirozené skupině (ve skupině jsou zastoupeni žáci s různými vlohami, nadáním a vlastnostmi

práce s výpočetní a komunikační technikou

 • vést žáky k využívání komunikačních a informačních technologií, podporovat zavádění a využívání výpočetní techniky do všech předmětů, podporovat výuku na počítačích a jejich využívání

praktické využití získaných znalostí a dovedností v běžném životě

 • chceme učit žáky takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě, tzn. méně encyklopedických poznatků a více se zaměřit na činnostní učení se zaměřením na praxi

nabídku volitelných předmětů

 • respektovat přání žáků a uvádět je do souvislosti s možnostmi školy
 • rozšířit výběr o zcela nové oblasti oproti povinným

inkluzivní vzdělávání, tzn. vytváření podmínek pro talentované žáky i žáky s různým druhem postižení

 • provádět rozumnou integraci dětí zaostávajících, či jinak postižených přímo ve třídách
 • chceme se zaměřovat i na žáky nadané, chceme jim vytvořit podmínky pro jejich rozvoj
 • preferovat samostatnou práci, skupinovou práci, projektové vyučování apod.

pořádání školních kol různých soutěží a účasti v okresních i vyšších kolech

 • chceme se zúčastňovat různých soutěží školního i okresního charakteru, kde žáci mají možnost se prezentovat a při přípravě k těmto soutěžím dochází k rozvoji jejich nadání

výtvarné činnosti

 • výtvarnou činností podporovat tvořivost žáků, která následně prolíná i do dalších předmětů

využití volného času – školní družina, zájmové kroužky

 • kvalitním programem ve školní družině a širokou nabídkou zájmových kroužků směrovat děti ke smysluplnému využití volného času

pravidelné akce pro děti a veřejnost

 • pravidelnými akcemi se prezentovat jako spolutvůrci kulturního a společenského dění v obci
 • učit děti aktivnímu podílu na organizování kvalitní společenské zábavy

důležitost ovládnutí cizích jazyků

 • pro budoucí život v EU je nezbytné pokračovat v dobré tradici kvalitní výuky cizích jazyků
 • jako motivaci učení se cizím jazykům i nadále využívat vzájemných návštěv s družebními školami v Rakousku a Holandsku

dbát na efektivitu vyučování

 • i nadále vhodně uplatňovat metody skupinového a projektového vyučování , kterými vedeme žáky k týmové práci, k vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemnému respektu

vést žáky ke zdravému životnímu stylu

 • zdůrazňovat důležitost zdravé stravy, pohybových aktivit, duševní hygieny, nebezpečí návykových látek a aktivního odpočinku pro zdraví člověka

Chceme dále rozvíjet silné stránky školy a maximálně eliminovat a napravovat to, co považujeme za nedostatky.

 

 

print Formát pro tisk

Kalendář akcí

8 / 2020
Dnes je 11. 8. 2020
33. týden roku
PoÚtStČtSoNe
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Vyhledávání


Naše škola

snimek_060.jpg

img

img