Kategorie: Ze života školy

Oslavy 40 . výročí od otevření nové školní budovy

Ve středu 7. 6. 2017 se v naší škole konal významný den. Slavili jsme 40 let od otevření nové školní budovy. A že to byly pořádné oslavy!

Školství ve Studené má poměrně dlouhou tradici, ale nové budově je právě letos 40 let. Od 15:00 byla škola otevřena veřejnosti, ta měla možnost nahlédnout do tříd 1. i 2. stupně, dále mohli lidé zavítat také do odborných učeben. Pozvání přijali i bývalí kolegové nebo lidé se školou spjati i jiným způsobem (např. bývalí žáci, bývalé kuchařky ad.). Na 17:00 byl naplánován zlatý hřeb tohoto významného odpoledne – hudební, taneční či jinak zaměřená vystoupení žáků. K divákům promluvil i starosta obce p. Němec a poté se moderování celého programu ujal ředitel školy Libor Hrbek. Abychom nezapomněli na žádného účastníka vystoupení z řad žáků, přinášíme harmonogram:
Úvodní fanfáry žáků ZUŠ, taneční vystoupení 2. třídy, vystoupení žáků ze ŠD, anglické písně v podání 3. třídy, zpívání žáků 3. třídy s flétnami a klávesami, gymnastické vystoupení dvou žákyň ze 6. a 7. třídy, škola snů dle Nikoly Jebavé (slohová práce), významné osobnosti české historie v podání žáků 4. A (prolínalo se celým programem), hudební vystoupení žáků 4. B s kytarovým a dalším doprovodem (tyče), vystoupení aerobiku (mladší i starší), street dance sourozenců Tichých, návrat do první třídy od 9. třídy (Berušky)
Všem vystoupením přihlížela početná a velmi shovívavá porota – učitelé bývalí i současní, rodiče, žáci a mnoho dalších hostů. Není to totiž pro žáky úplně jednoduché, stoupnout si na pódium a mít ho celé pro sebe. Přesto všichni ti, co vystoupili, dokázali, že se nebojí a že se s takovou situací dokáží vypořádat. Sladkou odměnou pro žáky byl potlesk diváků, krásným dárkem pro diváky-rodiče bylo vidět své dítko na jevišti.
Děkujeme všem, kteří se na této významné události podíleli jakýmkoliv způsobem – příprava laviček, pódia, ozvučení, organizace jednotlivých vystoupení, příprava občerstvení, úklid před akcí i po ní a další, neradi bychom něco vynechali. Velký dík patří učitelům, kteří byli schopní s žáky připravit vystoupení (předcházel tomu potřebný trénink), a tím jim dali možnost určité seberealizace.
         Autor: Ondřej Dokulil

Zároveň s přípravou programu byla pro žáky vyhlášena také výtvarná a literární soutěž a v místní knihovně je ke zhlédnutí výstavka ze školy.

Další doprovodnou akcí je vycházka po česko-moravské hranici, kterou plánujeme na čtvrtek 22. 6. Vycházíme v 17:00 od školy a zveme tímto všechny, kteří se chtějí projít, popovídat a poznat kousek historie. 

POZOR! Změna termínu: vycházka je přeložena na středu 21. 6.

print Formát pro tisk