Menu
ZŠ a MŠ Studená
ZŠ a MŠ STUDENÁ OKR. JINDŘICHŮV HRADEC

Hlavní prázdniny 29. června - 1. září 2024.

2015-16

Konec školního roku 2015/2016

Konec školního roku 2015/2016

Datum: 18. 7. 2016

30. června proběhlo tradiční předávání vysvědčení vycházejícím žákům a rozloučení předškoláčků s MŠ na Obecním úřadě.

Návštěva z družební školy z Rakouska

Návštěva z družební školy z Rakouska

Datum: 30. 6. 2016

Ve dnech 23. - 25. května 2016 se uskutečnil družební výměnný pobyt s rakouskou školou z Luftenbergu. Na třídenní pobyt do Studené přijelo 25 dětí a 2 učitelé. Do výměnného pobytu bylo z naší strany zapojeno 20 dětí.

Dětský den

Dětský den

Datum: 30. 6. 2016

Dne 11. 6. 2016 byl uspořádán na zahradě Mateřské školy a v okolí Dětský den, který byl plný her a zábavy.

Branný závod 2016

Branný závod 2016

Datum: 30. 6. 2016

Poslední školní týden jsme letos opět využili k uspořádání branného závodu. Tentokrát jsme tuto akci rozšířili i na I. stupeň.

Diskotéka

Diskotéka

Datum: 17. 6. 2016

V pátek 27. 5. 2016 organizovala Školní družina a Sdružení rodičů při ZŠ Studená „Sluníčkovou diskotéku“ pro děti v rámci oslavy Mezinárodního dne dětí.

Výtvarná soutěž „Mé toulky za zvěří“

Výtvarná soutěž „Mé toulky za zvěří“

Datum: 17. 6. 2016

Děti z červené školní družiny se zúčastnily výtvarné soutěže „Mé toulky za zvěří 2016“. V místním kole bylo vyhodnoceno 10 dětí, jejichž práce postoupily do okresního kola.

Spaní ve školní družině

Spaní ve školní družině

Datum: 17. 6. 2016

Spaní ve školní družině se stalo již tradicí. Děti z červené družiny zažily již po dvanácté tuto originální akci. Sraz dětí byl v pátek 27. 5. 2016 v 16:15 hodin ve školní družině. Po ubytování se děti převlékly do masek a zúčastnily se diskotéky, která byla organizována pro celou školu.

Rok ve školní družině

Rok ve školní družině

Datum: 17. 6. 2016

V tomto školním roce jsme ve školní družině uskutečnili několik činností, které iniciovaly samy děti.

Výtvarná a literární soutěž „Voda štětcem a básní“

Výtvarná a literární soutěž „Voda štětcem a básní“

Datum: 16. 6. 2016

Někteří žáci 7. a 8. třídy se zúčastnili XI. ročníku celostátní výtvarné a literární soutěže „Voda štětcem a básní“.

Provoz ŠJ v době hlavních prázdnin

Datum: 16. 6. 2016

01. 07. 2016 – 31. 08. 2016 - ŠJ je uzavřena pro žáky ZŠ. Provoz výdejny MŠ je přizpůsoben požadavkům Mateřské školy. V době provozu vaříme pro děti MŠ, cizí strávníky, zaměstnané zaměstnance ZŠ a MŠ.

Výlet do Prahy

Datum: 15. 6. 2016

Jednoho dne se žáci 9. třídy rozhodli, že by také chtěli zavítat do Národního divadla. Tento návrh předložili své třídní učitelce B. Andraškové a ta tento návrh probrala s dalšími učiteli jako M. Hřavová, D. Šteflová, J. Všohájková.

Projekt EVVO

Projekt EVVO

Datum: 20. 5. 2016

Koncem dubna a začátkem května se žáci 8. a 9. ročníku zapojili do projektu EVVO, ve kterém se v rámci Rallye Waventrophy 2016 zapojili do pokusu o vytvoření světového rekordu a zápisu do Guinnesovy knihy rekordů.

Hlídky mladých zdravotníků 2016

Hlídky mladých zdravotníků 2016

Datum: 19. 5. 2016

Dne 6. května 2016 se vydaly dvě skupiny mladých zdravotníků ze základní školy ve Studené společně s paní učitelkou Všohájkovou a paní vychovatelkou Simonou Doleželovou autobusem do Jindřichova Hradce na soutěž mladých zdravotníků. Tato soutěž spočívá hlavně v ovládání první pomoci nebo také poznávání příznaků působení různých drog, reagování na různé dopravní situace.

Upozornění na nové kamery

Datum: 16. 5. 2016

Oznamuji veřejnosti, že pro zlepšení bezpečnosti dětí mateřské školy a žáků základní školy, byly instalovány kamery u vchodů do těchto škol. Mgr. Libor Hrbek ředitel

Taneční soutěž 2016

Taneční soutěž 2016

Datum: 4. 5. 2016

Dne 25. 4. se uskutečnila taneční soutěž, které se zúčastnilo 42 dětí. Soutěž byla rozdělena do dvou kategorií: kategorie skupin a jednotlivců.

Vítání jara v mateřské škole

Vítání jara v mateřské škole

Datum: 4. 5. 2016

Podle tradice se pátou tzv. Smrtnou neděli, počítáno od Popeleční středy, obvykle vynáší Smrtka zvaná také Morena. Tento symbol zimy, smrti, zmaru, nemoci a nečistých sil se odnášel pryč od lidských obydlí a vhazoval se do vody. Zaháněla se tak zima a radostně se očekával příchod jara.

Rybářská olympiáda - školní kolo

Datum: 13. 4. 2016

Ve středu 6. 4. se odpoledne sešly děti, které mají zájem o rybaření a přírodu, aby se zúčastnily školního kola Rybářské olympiády. Úkoly byly opravdu náročné, ale mladí rybářští adepti se jich zhostili se ctí a prokázali opravdu dobré znalosti. Na 1. místě se umístil Radek Strnad, na 2. místě Patrik Maška a 3. místo vybojoval Daniel Dušek.

Noc s Andersenem

Noc s Andersenem

Datum: 13. 4. 2016

Letošní Noc s Andersenem se konala v pátek 1. 4. 2016 a probíhala opět ve spolupráci Knihovny Vlasty Javořické a školní družiny. Tématicky byla akce zaměřena na 700. výročí narození krále a císaře Karla IV.

Silový čtyřboj

Datum: 12. 4. 2016

1. dubna se čtveřice našich žáků zúčastnila krajského kola silového čtyřboje v Jindřichově Hradci. Hoši pilně trénovali a bojovali s nasazením všech sil. Odměnou jim bylo 1. místo ve skupinách a zároveň Vít Horký obsadil 1. místo a Dominik Švec 2. místo v jednotlivcích.

Veš dětská - co s ní?

Datum: 16. 3. 2016

Po nedávném upozornění na výskyt vší na naší škole můžeme s uspokojením konstatovat, že se situace značně zlepšila. Chtěli bychom proto touto cestou poděkovat všem, kteří se svým přístupem a snahou situaci řešit na dobrém výsledku podíleli.

Nabídka letních kurzů anglického jazyka

Datum: 7. 3. 2016

Rádi bychom vám nabídli službu vzdělávací agentury Descartes, která má ve svém oboru dlouholetou praxi. Konkrétně se jedná o nabídku letních kurzů anglického jazyka. Výuku vedou výhradně kvalifikovaní rodilí mluvčí.

Změna ve funkci zástupce ředitele pro MŠ

Datum: 4. 3. 2016

Od 1. 3. 2016 došlo na žádost dosavadní zástupkyně pro MŠ ke změně v této funkci. Novou zástupkyní byla jmenována Bc. Helena Štoncnerová. Ředitel školy tímto děkuje za dlouholetou spolupráci p. Jitce Havlíkové a zároveň přeje hodně úspěchů v nové funkci Bc. Heleně Štoncnerové.

Recitační soutěž 2016

Recitační soutěž 2016

Datum: 24. 2. 2016

22. února proběhlo školní kolo recitační soutěže. V pěti kategoriích soutěžilo 44 žáků. Vítězové jednotlivých kategorií: Veronika Kubíčková, Tomáš Tichý, Eliška Tichá, Matyáš Tůma a Kristýna Adamcová.

Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy

Datum: 16. 2. 2016

Dne 11. 2. 2016 proběhl zápis žáků do prvních tříd, kterého se zúčastnilo 38 žáků. Zapsáno bylo 27 žáků. Rodiče ostatních žáků požádali o posouzení zralosti v pedagogicko-psychologické poradně.

Nabídka pracovního místa

Datum: 16. 2. 2016

Základní škola Studená oznamuje, že přijme do pracovního poměru plně kvalifikovaného učitele s aprobací anglický jazyk na celý úvazek.

Upozornění pro rodiče

Datum: 2. 2. 2016

Upozorňujeme rodiče, že v únoru 2016 se v naší škole vyskytly vši. Prosíme o důkladnou prohlídku vlasů svých dětí.

Lyžařský výcvik

Lyžařský výcvik

Datum: 1. 2. 2016

Od pondělí 25. ledna do středy 27. ledna se uskutečnil lyžařský výcvik 7. třídy. I když bylo nepříznivé počasí pro lyžování, i tak jsme si to užili.

Zápis do MŠ

Datum: 8. 1. 2016

Termín zápisu do MŠ Studená pro školní rok 2016-2017 je: v týdnu od 29. 3. do 1. 4. 2016 od 12.00 do 14.00 a v týdnu od 4. 4. do 8. 4. 2016 od 8.00 do 10.00 hodin.

Informace k zápisu do 1. třídy

Datum: 8. 1. 2016

Zápis do 1. třídy se koná 11. února 2016 od 14:00 do 16:00 hodin v učebnách I. stupně ZŠ. Informační schůzka k zápisu proběhne 2. února 2016 od 15:00 hodin ve školní jídelně. Budou poskytnuty informace o školní zralosti a o organizaci zápisu.

Vánoční diskotéka 2015

Datum: 5. 1. 2016

Ve čtvrtek 17. prosince 2015 ve školní jídelně proběhla Vánoční diskotéka. Diskotéku pořádala školní družina ve spolupráci se Sdružením rodičů.

Vánoční besídky

Vánoční besídky

Datum: 23. 12. 2015

V adventním čase si první a druhé třídy zpříjemnily těšení na Vánoce besídkou pro rodiče. Žáci si připravili básničky, písničky a tanečky.

Vánoční koncert

Vánoční koncert

Datum: 22. 12. 2015

V pátek 18. prosince se konal již tradičně Vánoční koncert pro žáky základní školy. Letos jsme přivítali žáky a učitele ze Základní umělecké školy z Dačic pod vedením pana učitele Jiřího Nováka. Žáci vyslechli vánoční písně a koledy v podání části pěveckého sboru Kvítek.

Oznámení o provozu školní jídelny ZŠ a výdejny MŠ v průběhu vánočních prázdnin od 23.12.2015 do 03.01.2016.

Datum: 21. 12. 2015

Školní jídelna je pro ZŠ ,MŠ a cizí strávníky v době vánočních prázdnin uzavřena. Příjemné prožití vánočních svátků. V novém roce 2016 hodně štěstí, zdraví, lásky, pohody a spokojenosti Vám přeje kolektiv školní jídelny. S pozdravem Petra Waldová vedoucí školní jídelny.

Projekt - humanitární pomoc

Datum: 17. 12. 2015

Jedním z našich cílů je i naučit děti všímat si dění a lidí kolem sebe, učit je vzájemné ohleduplnosti, pomoci a spolupráci. Běžně se tato činnost prolíná celým spektrem každodenních činností. Nyní jsme se zaměřili na zcela konkrétní „hmatatelnou“ činnost.

ČERTI 2015

ČERTI 2015

Datum: 11. 12. 2015

Dne 4. 12. se žáci 9. třídy sešli již v 7:15, aby se stihli připravit na Mikulášskou nadílku. Přípravy trvaly docela dlouho. Ale povedly se! Celkem chodili dva andělé, tři čerti a jeden Mikuláš.

Podzimní sportovní úspěchy

Podzimní sportovní úspěchy

Datum: 1. 12. 2015

Podzim proběhl ve znamení sportovních soutěží, kterých se zúčastnilo několik družstev z naší školy. Některé s velkým, některé s menším úspěchem. Všichni bez rozdílu se však pečlivě připravovali a trénovali a proto i všem patří dík za vzornou reprezentaci naší školy. Stejně tak patří poděkování jejich trenérům, kteří se jim ve svém volnu věnují.

Účast v projektu

Účast v projektu

Datum: 11. 11. 2015

Na podzim se parta dobrovolníků z naší školy zapojila do celostátního projektu "72 hodin" jehož cílem je pomoc přírodě či místu, ve kterém žijeme.

Ředitelské volno

Datum: 4. 11. 2015

Ředitel školy připomíná rodičům, že na pondělí 16. 11. 2015 vyhlásil ředitelské volno.

Zápisy - Školská rada

Datum: 4. 11. 2015

Zápisy ze zasedání Školské rady jsou k dispozici u předsedy ŠR MvDr. J. Nováka. Další informace můžete získat od zástupců delegovaných do Školské rady.

Výměnný pobyt v Rakousku

Výměnný pobyt v Rakousku

Datum: 4. 11. 2015

14. října se parta odvážlivců vydala na výměnný pobyt do Rakouska. Po dlouhé tříhodinové cestě jsme konečně dorazili. Škola byla pěkná, veselá. Rakouští kamarádi nás přivítali písničkami. Po vystoupení jsme se všichni seznámili a po obědě jsme se vydali na první výlety.

Projektový den - Dačice

Datum: 4. 11. 2015

22. října v 8 hodin ráno jsme od školy vyrazili autobusem do Dačic a cestou jsme zastavili ještě ve Strmilově a v Kunžaku, abychom nabrali další deváťáky z těchto škol. Cílem výletu bylo seznámení se Střední školou technickou a obchodní v Dačicích.

OZNÁMENÍ O PROVOZU ŠKOLNÍ JÍDELNY A VÝDEJNY MŠ

Datum: 22. 10. 2015

V DOBĚ PODZIMNÍCH PRÁZDNIN OD 29. 10. - 30. 10. 2015 bude provoz z důvodu nízkého počtu strávníků uzavřen.

Oslavy

Oslavy

Datum: 3. 9. 2015

Dne 29. srpna 2015 se v naší obci konaly oslavy 650 let od první písemné zmínky o Studené. Na tento den byl připraven bohatý program. V rámci oslav procházel obcí historický průvod, ve kterém některé naše děti představovaly vlajkonoše a pážata.

Možnost účasti v historickém průvodu

Datum: 26. 8. 2015

Ředitel ZŠ připomíná žákům možnost účasti v historickém průvodu na oslavu 650 let od první zmínky o Studené. Přijďte v dobovém kostýmu (rytíři, princezny, řemeslníci, selky, rolníci…) Několik nejlepších kostýmů bude vyhodnoceno a jejich nositelé odměněni.

Den otevřených dveří

Datum: 26. 8. 2015

V rámci oslav 650 let od první zmínky o Studené bude pro veřejnost 29. 8. 2015 od 16:00 do 18:00 hodin otevřen II. stupeň ZŠ, kde bude předvedeno nové vybavení získané v minulém roce z dotačních prostředků.

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25
1
26 27 28 29 30

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, neděle 16. 6. 2024
zataženo 20 °C 12 °C
pondělí 17. 6. slabý déšť 19/14 °C
úterý 18. 6. skoro jasno 24/14 °C

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

V červnu deštivo a chladno způsobí rok neúrodný snadno.

Pranostika na akt. den

V červnu chtějí včely stavět.

Svátek

Svátek má Zbyněk

Hodiny

1. hodina: 8:00 – 8:45

2. hodina: 8:55 – 9:40

3. hodina: 9:55 – 10:40

4. hodina: 10:50 – 11:35

5. hodina: 11:45 – 12:30

6. hodina: 12:35 – 13:20

7. hodina: 13:00 - 13:45

8. hodina: 13:50 - 14:35

Schránka důvěry

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení: