Menu
ZŠ a MŠ Studená
ZŠ a MŠ STUDENÁ OKR. JINDŘICHŮV HRADEC

26. 4. slavíme Den Země úklidem Studené.

2010-11

Zobrazeno 1-30 ze 56

EU peníze školám – výsledek výběrového řízení

Datum: 27. 7. 2011

Výběrové řízení na dodávku ICT vybavení v rámci programu - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, název projektu – Moderní škola – vyhrála obchodní firma BOXED, s.r.o., Velfíkova 4, Praha 6, 16000.

EU peníze školám

Datum: 8. 7. 2011

ZŠ Studená obdržela dne 8.7.2011 rozhodnutí o poskytnutí dotace z programu OP VK - IP oblast podpory 1.4 - unit costs - Projekt "Moderní škola". Výběrové řízení na dodavatele zahájeno 11.7.2011 a ukončeno 20.7.2011 do 24:00 hod. ředitel školy - Mgr. L. Hrbek

Oznámení o provozu a výdeji stravy ve dnech 27.06.- 30.06.2011.

Datum: 28. 6. 2011

Ve dnech 27.06.2011- 29.06.2011 budou obědy vydávány na dvě skupiny dle rozvrhu dětí. Proto bude i výdej pro nemocné žáky pouze do 13,00. Pracovní doba je v těchto dnech přizpůsobena provozu jídelny 5,30- 14,00 hodin v hlavní činnosti. Poslední školní den 30.06.2011 bude oběd pro žáky a zaměstnance školy připraven na dvě skupiny: I. skupina - 9,00 hodin, II.skupina - 9,30 hodin, obědy do jídlonosičů v ZŠ do 10,30 hod, oběd v Mateřské škole – 11 hodin, obědy do jídlonosičů v MŠ do 12 hodin, cizí strávníci - 11 hodin. Pracovní doba v hlavní činnosti je 30.06.2011 5,00-13,30 hodin. Odhlašovat obědy budeme pouze do 5,00 dle vnitřního řádu školní jídelny.

OZNÁMENÍ O PROVOZU ŠKOLNÍ JÍDELNY PRO MŠ V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN OD 1.7.2011 DO 31.8.2011.

Datum: 28. 6. 2011

01.07.2011 – 15.07.2011 vaříme pro mateřskou školu. 22.08.2011 – 31.08.2011 vaříme pro mateřskou školu. 18.07.2011 – 22.08.2011 vaříme pouze pro cizí strávníky. 25.07.2011 – 19.08.2011 bude jídelna uzavřena. Jídelna je přizpůsobena provozu v mateřské škole.

OZNÁMENÍ O PROVOZU PRO CIZÍ STRÁVNÍKY VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN OD 1.7.2011 DO 31.8.2011.

Datum: 28. 6. 2011

01.07.2011 – 22.07.2011 vaříme pro cizí strávníky. 22.08.2011 – 31.08.2011 vaříme pro cizí strávníky. 25.07.2011 – 19.08.2011 bude jídelna uzavřena. 15.08.2011 – 19.08.2011 bude jídelna uzavřena z důvodu malého počtu přihlášených strávníků.

Školní výlet do Prahy

Školní výlet do Prahy

Datum: 24. 6. 2011

9.6.2011 - My žáci osmých a devátých tříd jsme vyrazili na poznávání našeho hlavního města.

Nové práce dětí z výtvarného kroužku

Nové práce dětí z výtvarného kroužku

Datum: 20. 6. 2011

Nové práce dětí z výtvarného kroužku

Složení školské rady ZŠ Studená na volební období 2011 - 2014

Složení školské rady ZŠ Studená na volební období 2011 - 2014

Datum: 17. 6. 2011

V měsíci červnu proběhly volby do Školské rady, která bude od příštího školního roku pracovat v novém složení.

13. ročník cyklistického výletu Českou Kanadou - Školní výlet 5. třídy

13. ročník cyklistického výletu Českou Kanadou - Školní výlet 5. třídy

Datum: 15. 6. 2011

Letos byl školní výlet 2. a 3. června. Ve čtvrtek 2. 6. jsme v 9 hodin vyrazili společně s panem učitelem Kotounem, panem Belšánem a panem Přikrylem na cyklovýlet. V Horních Němčicích jsme přibrali další spolužáky. Pak následoval Malý Jeníkov, kde jsme zastavili a dívali se, jak se vyrábějí pilinové brikety (každý si mohl jednu vzít). Dále nás čekala cesta kolem Komorníku do kempu.

Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice 2011

Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice 2011

Datum: 13. 6. 2011

Každý rok se účastníme Mezinárodní dětské výtvarné soutěže Lidice. Tato soutěž je pořádána k uctění památky zavražděných dětí z české obce Lidice německými nacisty v roce 1942.

DISKOTÉKA

DISKOTÉKA

Datum: 6. 6. 2011

Školní družina pořádala 1. června 2011 od 17 do 19 hodin diskotéku na oslavu Mezinárodního dne dětí. Děti mohly přijít převlečené za obyvatele různých států světa.

SPANÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 3. - 4. června 2011

SPANÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 3. - 4. června 2011

Datum: 6. 6. 2011

Jako každý rok, tak i letos, byla pro děti školní družiny připravena akce na oslavu MDD - "Spaní ve školní družině".

Den dětí

Datum: 2. 6. 2011

V úterý 1. června slavily děti svůj svátek. Stejně jako v předchozích letech jsme pro žáky 1. – 3. ročníků připravili soutěž smíšených družstev. Ráno se žáci rozdělili do skupin, ve kterých byli zastoupeni žáci různých ročníků.

INDIÁNSKÝ DĚTSKÝ DEN

Datum: 30. 5. 2011

KDY: SOBOTA 4.6.2011 KDE:NA ZAHRADĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY V KOLIK:OD 14:00 PROGRAM: SOUTĚŽE, VÝROBA ČELENEK, MALOVÁNÍ OBLIČEJE, SKÁKACÍ HRAD OBČERSTVENÍ PRO DĚTI ZAJIŠTĚNO. INDIÁNSKÉ PŘEVLEKY VÍTÁNY.

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 2011

Datum: 30. 5. 2011

Školská rada se skládá z 9 členů, z nichž 3 jsou zástupci Obce Studená, 3 zástupci za pedagogický sbor školy a 3 zástupci z řad rodičů. Volby do školské rady se budou konat dne 16. 6. 2011 ve sborovně ZŠ Studená od 14,00 do 16,00 hodin. Využijte své možnosti podílet se na spolupráci se školou. Přijďte a zvolte si své zástupce.

Taneční soutěž + FOTO

Taneční soutěž + FOTO

Datum: 22. 5. 2011

Dne 9. 5. 2011 se uskutečnil 2. ročník taneční soutěže pro žáky naší školy. Soutěžilo se v kategorii jednotlivců a v kategorii skupin.

OZNÁMENÍ O PROVOZU VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V DOBĚ HLAVNÍCH PRÁZDNIN

Datum: 20. 5. 2011

01.07.2011 – 31.08.2011 je ŠJ uzavřena pro žáky ZŠ. Informace pro MŠ a cizí strávníky v pokračování článku.

Výroční zpráva 2009-2010

Datum: 15. 5. 2011

Výroční zpráva 2009-2010

Beseda o holocaustu

Beseda o holocaustu

Datum: 26. 4. 2011

Žákům 8. a 9. ročníku studenské základní školy bylo 5. dubna 2011 v rámci výuky dějepisu a občanské výchovy umožněno zúčastnit se dvouhodinové besedy o holocaustu. Do školy byla pozvána paní Dagmar Šímová, která ve svých jedenácti letech byla odvezena jedním z vlaků do Velké Británie. Roku 1939 tímto způsobem zachránil sir N. Winton 669 českých židovských dětí, jejichž osud by byl s největší pravděpodobností zpečetěn v některém z koncentračních táborů. Paní Šímová patří tedy mezi tzv. „Wintonovy děti“.

Matematický klokan

Datum: 14. 4. 2011

Jako každý rok se žáci 1. stupně ZŠ zúčastnili soutěže Matematický klokan. Soutěžili ve dvou kategoriích. V kategorii Cvrček soutěžili žáci 2. a 3. třídy. Mohli dosáhnout 60 bodů. Nejlepší 2 řešitelé získali po 50 bodech, třetí v pořadí dosáhl 47 bodů. Kategorie Klokánek se zúčastnilo 16 žáků 4. třídy. Celkem mohli dosáhnout 120 bodů. Nejlepší řešitel získal 66 bodů, další místa obsadili žáci s 64 a 58 body.

Naše literární úspěchy

Datum: 3. 3. 2011

Pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje byl v prosinci 2010 vyhlášen 1. ročník literární soutěže „Jihočeská próza a poezie 2010“. Soutěž je určena pro mladé pisatele žijící v Jihočeském kraji. Z naší školy bylo zasláno několik příspěvků žáků 4. – 9. ročníku. V oblasti próza se umístila ve své věkové kategorii na 2. místě Martina Krátká ze 4. třídy se svou povídkou Štědrý večer. V oblasti poezie získala ve své věkové kategorii čestné uznání Vendula Bartáková z 8. třídy se svou básní Hvězdný koráb. Kromě diplomů a věcných cen obdržely obě dívky rovněž sborník s úspěšnými literními příspěvky, které byly do soutěže poslány. Příspěvky v pokračování článku

Kdy se začít učit první pomoc?

Kdy se začít učit první pomoc?

Datum: 1. 3. 2011

Samozřejmě co nejdříve. Členky zdravotnického kroužku už ji výborně zvládají a mohou si proto troufnout učit i ostatní. V pátek byly s ukázkami na I. stupni. A jak se to líbilo druhákům? Tady máte jejich postřehy.

Výtvarný kroužek školní družiny

Výtvarný kroužek školní družiny

Datum: 1. 3. 2011

Od roku 2007 pracuje pod školní družinou výtvarný kroužek, který vede vedoucí vychovatelka školní družiny Milada Peltanová. Tento kroužek je určen pro děti 3. – 5. třídy, které mají hlubší zájem o výtvarnou výchovu.

Turnaj v pexesu

Turnaj v pexesu

Datum: 28. 2. 2011

Ve středu 23. února pořádala ŠD turnaj v pexesu. Turnaje se zúčastnilo 54 dětí.

Jak si vede náš zdravotnický kroužek

Jak si vede náš zdravotnický kroužek

Datum: 25. 2. 2011

Zdravotnický kroužek funguje pod vedením Mgr. J. Všohájkové na zdejší ZŠ už několik let. Už generace dětí se učí od základů první pomoc a další neodkladnou péči o zraněného.

Recitační soutěž

Recitační soutěž

Datum: 22. 2. 2011

Ve čtvrtek 17. 2. 2011 proběhla na naší škole recitační soutěž. Zúčastnilo se jí 47 soutěžících, kteří byli rozděleni do pěti věkových kategorií.

Informace pro rodiče

Datum: 14. 2. 2011

Vážení rodiče, prostřednictvím našich stránek bychom vás chtěli upozornit na dva důležité texty. Věříme, že zveřejnění těchto odkazů pomůže zvýšit vaši informovanost a bude v konečném důsledku ku prospěchu dětí. Texty najdete v pokračování článku.

13. ročník sportovní soutěže družstev 1. - 5. ročníku

13. ročník sportovní soutěže družstev 1. - 5. ročníku

Datum: 3. 2. 2011

31. ledna 2011 u nás ve škole byla sportovní soutěž. My jsme se jí zúčastnili už pětkrát a naposledy. Z každého ročníku byly vybrány 4 dívky a 4 chlapci. Účastníci byli podle losování rozděleni do 4 skupin: fialoví, modří, žlutí a bílí. Klučičí družstva soutěžila mezi sebou a dívčí družstva také.

Zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. ročníku

Datum: 3. 2. 2011

Zápis do 1. ročníku naší ZŠ se uskutečnil ve středu 2. února 2011. Do školy se přišlo zapsat 28 žáků.

Výtvarná soutěž – Mé toulky za zvěří

Výtvarná soutěž – Mé toulky za zvěří

Datum: 25. 1. 2011

Školní družina se zapojila 12. ledna 2011 do soutěže, kterou vyhlásila Českomoravská myslivecká jednota o.s. a Okresní myslivecký spolek v Jindřichově Hradci. Úkolem dětí bylo zachytit své zážitky při toulkách přírodou.

Zobrazeno 1-30 ze 56

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
1
1 2 3 4 5

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, sobota 20. 4. 2024
déšť se sněhem 6 °C 2 °C
neděle 21. 4. mírné sněžení 8/1 °C
pondělí 22. 4. skoro jasno 12/0 °C
úterý 23. 4. slabý déšť 8/3 °C

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Duben hojný vodou - říjen vínem.

Pranostika na akt. den

O svaté Anselmeně semeno do země.

Svátek

Svátek má Marcela

Hodiny

1. hodina: 8:00 – 8:45

2. hodina: 8:55 – 9:40

3. hodina: 9:55 – 10:40

4. hodina: 10:50 – 11:35

5. hodina: 11:45 – 12:30

6. hodina: 12:35 – 13:20

7. hodina: 13:00 - 13:45

8. hodina: 13:50 - 14:35

Schránka důvěry

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení: